Róbert Fojtík – fotograf » Blog

Masthead header

Nežná

 

Chcel by som týmto poďakovať môjmu priateľovi a básnikovi Milanovi Kováčovi.Verše z jeho zbierky „Nežná“, sprevádzané mojimi fotografiami, sú mi vďačnou a večnou inšpiráciou…

 


 

 Nežná

Slastný ston ľúbenej ženy
-hoci na krátku chvíľu-
muža na kráľa zmení
dáva mu božskú silu.

Do uška znovu a zas
šepká jej svoje prianie:
Nech navždy zastane čas,
neskončí milovanie!

Ja som tvoj mocný kráľ,
len tebou stvorený.
Čokoľvek ti preto dám
čo nájdeš na Zemi.