Róbert Fojtík – fotograf » Blog

Masthead header

Category Archives: editorial

Nežná

  Chcel by som týmto poďakovať môjmu priateľovi a básnikovi Milanovi Kováčovi.Verše z jeho zbierky „Nežná“, sprevádzané mojimi fotografiami, sú mi vďačnou a večnou inšpiráciou…      Nežná Slastný ston ľúbenej ženy -hoci na krátku chvíľu- muža na kráľa zmení dáva mu božskú silu. Do uška znovu a zas šepká jej svoje prianie: Nech navždy […]

View full post »